Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Legea Republicii Moldova nr. 242 cu privire la taxele consulare, adoptată la 24.09.2010, stabilește cuantumul taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene și de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Legea 242

Articolul 1 al Legii 242 stabilește și cheltuieli aferente la taxa consulară. Acestea sunt cheltuielile suportate de către instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

Cheltuielile aferente au fost stabilite prin Ordinul MAEIE nr. 17-b-16 din 30.01.2019.

Cuantumul Cheltuielilor aferente

Cuantumul taxelor consulare și celor aferente la prestarea serviciilor consulare de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă aprobat prin Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 privind taxele consulare, cu modificările ulterioare şi prin Ordinul MAEIE nr. 17-b-16 din 30.01.2019

.
crt.

Serviciul

Taxa consulară

Taxa aferentă

TOTAL

I. Perfectarea vizelor

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20 euro

0

20 euro

2

Tip B - viză de tranzit

40 euro

0

40 euro

3

Tip C - viză de scurtă şedere

40 euro

0

40 euro

4

Tip D - viză de lungă şedere

40 euro

0

40 euro

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente

 

 

Termen de perfectare

Taxa Agenția Servicii Publice

Taxa consulară

Taxa aferentă

TOTAL

1

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

20 de zile lucrătoare

31 euro


40 euro

11 euro

82 euro

5 zile lucrătoare

54 euro

11 euro

105 euro

2

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 ani

20 de zile lucrătoare

31 euro


40 euro

10 euro

81 euro

5 zile lucrătoare

54 euro

12 euro

106 euro

3

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar sau permanent

20 de zile lucrătoare

31 euro


40 euro

10 euro

81 euro

5 zile lucrătoare

54 euro

12 euro

106 euro

4

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

20 de zile lucrătoare

6 euro


30 euro

9 euro

45 euro

5 zile lucrătoare

19 euro

11 euro

61 euro

5

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova

                                              3 euro

30 euro

8 euro

41 euro

6

Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

termen 30 zile

8 euro


150 euro


20 euro

178 euro

termen 10 zile

38 euro

208 euro

8

Eliberarea titlului de călătorie

20 euro

5 euro

25 euro

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

 

 

Taxa consulară

Taxa aferentă

TOTAL

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10 euro

5 euro

15 euro

2

Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10 euro

5 euro

15 euro

3

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere:

 

a

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

În ziua adresării

6 euro

10 euro

5 euro

21 euro

b

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

6 luni

24 euro

10 euro

5 euro

39 euro

4

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

300 euro

20 euro

320 euro

5

Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

10 euro

0 euro

10 euro

6

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

50 euro

0 euro

50 euro

7

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

50 euro

0 euro

50 euro

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

50 euro

20 euro

70 euro

2

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

250 euro

20 euro

270 euro

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50 euro

20 euro

70 euro

4

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

150 euro

20 euro

170 euro

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20 euro

5 euro

25 euro

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

20 euro

10 euro

30 euro

V. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice


30 euro
60 euro


0
0


30
60

2

Autentificarea testamentului

30 euro

0

30

3

Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

100 euro

5 euro

105 euro

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

50 euro
(pentru fiecare lună)

5 euro
(pentru fiecare lună)

55 euro
(pentru fiecare lună)

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10 euro

0 euro

10 euro

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

2 euro
(pentru
o pagină)

0 euro

2 euro
(pentru
o pagină)

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele

10 euro
(pentru
o pagină)

5 euro
(pentru
document)

15 euro
(pentru
document)

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului


20 euro

10 euro
15 euro0 euro


20 euro

10 euro
15 euro

9

Primirea documentelor la păstrare

20 euro
(pentru
fiecare lună)

0 euro

20 euro
(pentru
fiecare lună)

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10 euro

0

10 euro

11

Întocmirea protestelor de mare

30 euro

0

30 euro

12

Asigurarea probelor

50 euro

0

50 euro

13

Alte acte notariale

50 euro

0

50 euro

VI. Supralegalizarea consulară

 

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice30 euro
60 euro

 

5 euro
5 euro35 euro
65 euro

VII. Alte acţiuni consulare

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

30 euro

5 euro

35 euro

a

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

20 de zile lucrătoare

6 euro

30 euro

5 euro

41 euro

5 zile lucrătoare

17 euro

30 euro

5 euro

52 euro

b

Eliberarea certificatului privind starea civilă

20 de zile lucrătoare

4 euro

30 euro

5 euro

39 euro

5 zile lucrătoare

11 euro

30 euro

5 euro

46 euro

c

Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială

20 de zile lucrătoare

6 euro

30 euro

5 euro

41 euro

5 zile lucrătoare

17 euro

30 euro

5 euro

52 euro

d

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

20 de zile lucrătoare

5 euro

30 euro

5 euro

40 euro

5 zile lucrătoare

14 euro

30 euro

5 euro

49 euro

e

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau  modificarea actului de stare civilă

20 de zile lucrătoare

4 euro

30 euro

5 euro

39 euro

5 zile lucrătoare

13 euro

30 euro

5 euro

48 euro

f

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

20 de zile lucrătoare

6 euro

30 euro

5 euro

41 euro

5 zile lucrătoare

17 euro

30 euro

5 euro

52 euro

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte

30 euro

5 euro

35 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenție!!! Achitarea taxelor pentru serviciile consulare vor fi achitate doar prin virament bancar sau în numerar la filialele oricărei bănci sau oficiu poștal în baza bonului eliberat de către secția consulară. Rechezitele bancare pentru achitarea în avans poate fi accesat aici