Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Legea Republicii Moldova nr. 242 cu privire la taxele consulare, adoptată la 24.09.2010, stabilește cuantumul taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene și de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Legea 242

Articolul 1 al Legii 242 stabilește și cheltuieli aferente la taxa consulară. Acestea sunt cheltuielile suportate de către instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

Cheltuielile aferente au fost stabilite prin Ordinul MAEIE nr. 17-b-16 din 30.01.2019.

Cuantumul Cheltuielilor aferente

Cuantumul taxelor consulare și celor aferente la prestarea serviciilor consulare de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă aprobat prin Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 privind taxele consulare, cu modificările ulterioare şi prin Ordinul MAEIE nr. 17-b-16 din 30.01.2019
 

Nr.
crt.

Serviciul

Taxe pentru serviciile consulare,
în euro

Taxe pentru acoperirea cheltuielilor aferente,
în euro

Total

I. Perfectarea vizelor

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

0

20

2

Tip B - viză de tranzit

40

0

40

3

Tip C - viză de scurtă şedere

40

0

40

4

Tip D - viză de lungă şedere

40

0

40

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente

1

I. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova.

30 zile calendaristice

40

11+39*

90

15 zile calendaristice

40

11+49*

100

5 zile calendaristice

40

11+69*

120

 

II. Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova pentru copii pila la 12 ani .

30 zile calendaristice

40

10+30*

80

15 zile calendaristice

40

13+37*

90

5 zile calendaristice

40

12+53*

105

2

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al Republicii Moldova

30 zile lucrătoare

30

19+6*

45

15 zile lucrătoare

30

10+10*

50

5 zile lucrătoare

30

11+19*

60

3

Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respective

150

20

170

4

Eliberarea titlului de călătorie

20

5

25

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10

5

15

2

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

300

20

320

3

Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10

5

15

4

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

50

0

50

5

Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

10

0

10

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

50

0

50

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

50

20

70

2

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

250

20

270

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50

20

70

4

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

150

20

170

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20

5

25

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

20

10

30

V. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice


30
60


0
0


30
60

2

Autentificarea testamentului

30

0

30

3

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

100

5

105

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

50 (pentru fiecare lună)

5 (pentru fiecare lună)

55 (pentru fiecare lună)

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10

0

10

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

2 (pentru
o pagină)

0

2 (pentru
o pagină)

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele

10 (pentru
o pagină)

5(pentru
o pagină)

15(pentru
o pagină)

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului


20

10

15


0

0

0


20

10

15

9

Primirea documentelor la păstrare

20 (pentru fiecare lună)

0 (pentru fiecare lună)

20 (pentru fiecare lună)

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10

0

10

11

Întocmirea protestelor de mare

30

0

30

12

Asigurarea probelor

50

0

50

13

Alte acte notariale

50

0

50

VI. Legalizarea consulară

 

Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice
30
60
5
5
35
65

VII. Alte acţiuni consulare

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

30

5

35

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte

30

5

35

* Taxa percepută de Agenția Servicii Publice pentru perfectarea actelor de identitate

 

Atenție!!! Achitarea taxelor pentru serviciile consulare vor fi achitate doar prin virament bancar sau în numerar la filialele oricărei bănci sau oficiu poștal în baza bonului eliberat de către secția consulară. Rechezitele bancare pentru achitarea în avans poate fi accesat aici