Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Legea Republicii Moldova nr. 242 cu privire la taxele consulare, adoptată la 24.09.2010, stabilește cuantumul taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene și de Misiunile Diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lângă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Legea 242

Articolul 1 al Legii 242 stabilește și cheltuieli aferente la taxa consulară. Acestea sunt cheltuielile suportate de către instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.

Cheltuielile aferente au fost stabilite prin Ordinul MAEIE nr. 17-b-16 din 30.01.2019.

Cuantumul Cheltuielilor aferente

01.01.2023

Serviciile consulare

prestate de Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

și cuantumul taxelor consulare si a taxelor aferente 

Nr.
crt.

Serviciul

Taxa consulară

Taxa aferentă

TOTAL

I. Perfectarea vizelor

1

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20 euro

0

20 euro

2

Tip B - viză de tranzit

40 euro

0

40 euro

3

Tip C - viză de scurtă şedere

40 euro

0

40 euro

4

Tip D - viză de lungă şedere

40 euro

0

40 euro

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului de cetăţean
al Republicii Moldova şi altor documente

 

 

Termen de perfectare

Taxa Agenția Servicii Publice

Taxa consulară

Taxa aferentă

TOTAL

1

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

20 de zile lucrătoare la ASP

31 euro


20 euro

11 euro

62 euro

5 zile lucrătoare la ASP

68 euro

11 euro

99 euro

2

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 ani

20 de zile lucrătoare la ASP

31 euro


0 euro

 0 euro

31 euro

5 zile lucrătoare la ASP

54 euro

 0 euro

54 euro

3

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru minorii între 12 și 18 ani

20 de zile lucrătoare la ASP

31 euro


0 euro

 0 euro

31 euro

5 zile lucrătoare la ASP

68 euro

 0 euro

68 euro

4

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

20 de zile lucrătoare la ASP

6 euro


15 euro

9 euro

30 euro

5 zile lucrătoare la ASP

19 euro

11 euro

45 euro

5

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova

                                              3 euro

15 euro

8 euro

26 euro

6

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

20 de zile lucrătoare la ASP

7 euro


75 euro


20 euro

102 euro

5 zile lucrătoare la ASP

21 euro

116 euro

8

Eliberarea titlului de călătorie

10 euro

5 euro

15 euro

III.  Servicii consulare în domeniul cetăţeniei

 

 

Taxa consulară

Taxa aferentă

TOTAL

1

Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei corespunzătoare

5 euro

5 euro

10 euro

2

Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei  corespunzătoare

5 euro

5 euro

10 euro

3

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere:

 

a

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

În ziua adresării

6 euro

5 euro

5 euro

16 euro

b

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

6 luni

24 euro

5 euro

5 euro

34 euro

4

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei corespunzătoare

150 euro

20 euro

170 euro

5

Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

5 euro

0 euro

5 euro

6

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

25 euro

0 euro

25 euro

7

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

25 euro

0 euro

25 euro

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

25 euro

20 euro

45 euro

2

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

125 euro

20 euro

145 euro

3

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

25 euro

20 euro

45 euro

4

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

75 euro

20 euro

95 euro

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

10 euro

5 euro

15 euro

6

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

10 euro

10 euro

20 euro

V. Întocmirea actelor notariale și îndeplinirea acțiunilor notariale

1

Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice


15 euro
30 euro


0
0


15 euro
30 euro

2

Autentificarea testamentului

15 euro

0

15 euro

3

Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

50 euro

5 euro

55 euro

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

25 euro
(pentru fiecare lună)

5 euro
(pentru fiecare lună)

30 euro
(pentru fiecare lună)

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

5 euro

0 euro

5 euro

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din acestea

1 euro
(pentru
o pagină)

0 euro

1 euro

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din acestea

5 euro
(pentru
o pagină)

5 euro

10 euro

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului


10 euro

5 euro
7,5 euro0 euro


10 euro

5 euro
7,5 euro

9

Primirea documentelor la păstrare

10 euro
(pentru
fiecare lună)

0 euro

10 euro
(pentru
fiecare lună)

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

5 euro

0

5 euro

11

Întocmirea protestelor de mare

15 euro

0

15 euro

12

Asigurarea probelor

25 euro

0

25 euro

13

Alte acte notariale

25 euro

0

25 euro

VI. Supralegalizarea consulară

 

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice15 euro
30 euro

 

 

5 euro
5 euro20 euro
35 euro

VII. Alte servicii consulare

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

15 euro

5 euro

20 euro

a

Solicitarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

20 de zile lucrătoare la ASP

6 euro

15 euro

5 euro

26 euro

5 zile lucrătoare la ASP

17 euro

15 euro

5 euro

37 euro

b

Solicitarea certificatului privind starea civilă

20 de zile lucrătoare la ASP

4 euro

15 euro

5 euro

24 euro

5 zile lucrătoare la ASP

11 euro

15 euro

5 euro

31 euro

c

Solicitarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

20 de zile lucrătoare la ASP

5 euro

15 euro

5 euro

25 euro

5 zile lucrătoare la ASP

14 euro

15 euro

5 euro

34 euro

d

Solicitarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

20 de zile lucrătoare la ASP

6 euro

15 euro

5 euro

26 euro

5 zile lucrătoare la ASP

17 euro

15 euro

5 euro

37 euro

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte

  15 euro

    5 euro

  20 euro

             

Atenție!!! Achitarea taxelor pentru serviciile consulare va fi realizată doar prin virament bancar sau în numerar la filialele oricărei bănci sau oficiu poștal în baza bonului eliberat de către secția consulară. Achitarea se efectuează în zloți polonezi conform cursului bancar al zilei.  Informația despre rechizitele bancare pentru achitare poate fi accesată aici