Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Servicii consulare prin poștă

Eliberarea certificatului de cazier judiciar

Actele necesare:

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar emis de Ambasadă, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice:

cererea completată și semnată (care poate fi descarcă  aici )

 • copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport)
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului: 35 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă). Se achită în zloti polonezi conform cursului valutar stabilit în ziua achitării.

Termen: Durata procedurii se situează la circa 10-14 zile lucrătoare.

Eliberarea duplicatului/extrasului de pe actul de stare civilă

Pentru a obţine un duplicat/extras de pe actul de naștere, de căsătorie sau de deces din Republica Moldova, solicitantul (titularul actului sau reprezentantul legal în cazul minorului) va expedia în adresa misiunii diplomatice:

 • cererea-tip în funcție de tipul actului solicitat, completată și semnată (care poate fi descarcă aici – naștere
 • căsătorie
 • divorț            
 • sau deces 
 • copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport)
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului: 41 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă + 6 euro taxa percepută de Agenția Servicii Publice). Se achită în zloti polonezi conform cursului valutar stabilit în ziua achitării.

Actele sunt trimise în Republica Moldova prin curier diplomatic şi revin pe aceeaşi cale. Nu există procedură de urgenţă!

Transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului

Pentru transcrierea certificatelor de stare civilă înregistrate de către autoritățile străine în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice următoarele:

 • cererea-tip în funcție de tipul actului care se solicită transcris, completată și semnată (care poate fi descarcă aici - naștere
 • căsătorie/divorț  
 • sau deces  
 • actul de stare civilă în original (de naştere, căsătorie, divorț, deces) emis de autoritățile belaruse.
 • copia de pe actele de identitate valabile ale soților/părinților copilului (buletin de identitate sau pașaport)
 • copia de pe certificatul de căsătorie a părinților copilului (la transcrierea certificatului de naștere)
 • copia de pe certificatele de naștere a soților (la transcrierea certificatului de căsătorie)
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului:

- transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă - este gratuită
- transcrierea certificatului de căsătorie/ certificatului de deces 25 euro (20 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă). Se achită în zloti polonezi conform cursului valutar stabilit în ziua achitării.

Eliberarea declarației de autenticitate a permisului de conducere

Actele necesare:

Solicitantul serviciului va expedia în adresa misiunii diplomatice:

 • cererea completată și semnată (care poate fi descarcă  aici) annexa
 • copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport)
 • copia permisului de conducere eliberat de autoritățile Republicii Moldova
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului: 35 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă) , achitarea se face în zloți polonezi conform cursului bancar la data depunerii cererii

Termen: Durata procedurii se situează la circa 3-5 zile lucrătoare.

Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială

Pentru a obţine un certificat de capacitate matrimonială din Republica Moldova, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice:

 • cererea completată și semnată (care poate fi descarcă aici);
 • copia de pe actele de identitate valabile ale viitorilor soți (buletin de identitate sau pașaport)
 • copia de pe actele care fac dovada încetării căsătoriilor anterioare ale viitorilor soți
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Pentru eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, în cazul încheierii căsătoriei între un cetăţean al Republicii Moldova cu un cetăţean străin, este necesar prezentarea următoarelor documente al cetăţeanului străin:

 • copia paşaportului sau actului de identitate intern a cetățeanului străin
 • actele care fac dovada încetării căsătoriei anterioare (ex: certificat de divorț, hotărârea de judecată privind desfacerea căsătoriei sau certificatul de deces al soţului) apostilate și traduse în limba română

Costul serviciului: 43 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă + 8 euro taxa percepută de Agenția Servicii Publice) achitarea se face în zloți polonezi conform cursului bancar la data depunerii cererii

Termen: Durata procedurii se situează la circa 45 zile, actele fiind trimise în Republica Moldova prin curier diplomatic şi revenind pe aceeaşi cale. Nu există procedură de urgenţă!

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Mărimea plăţii pentru cheltuieli aferente (taxa aferentă) suportate de instituțiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Modalitățile de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

Prin virament bancar pe contul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Polonă:

Ambasada Republiki Mołdawii

PL45103010610000000035340017

Ul. Imielinska 1, 02-710 Warsyawa