Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Relaţii comercial-economice

Schimburile comerciale bilaterale în anul 2019

Conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, volumul total al comerțului între Republica Moldova și Polonia a înregistrat în anul 2019 suma de 314,66 mil USD (cu 14 mil USD mai mult în comparație cu anul 2018), ceea ce reprezintă o creștere cu +4,6%. Un moment pozitiv pentru Republica Moldova îl constituie faptul că creșterea comerțului bilateral se datorează în primul rând majorării exporturilor către Polonia (+15,3%), volumul importurilor fiind într-o ușoară descreștere (-0,5%).

 

2018

(mil USD)

 2019

(mil USD)

Dinamica 2018/2017 (%)

Total

300,79

314,66

+4,6%

Export

98,06

113,04

+15,3%

Import

202,73

 

201,62

 

-0,5%

Sold

-104,67

 

-88,58

 

-18,2%

Exporturile de mărfuri moldovenești pe piața Poloniei, realizate în anul 2019, au înregistrat suma de 113,04 mil USD, în creștere față de anul precedent cu +15,3%, sau cu +14,98 mil USD, în expresie valorică. În rezultat, la finele lunii octombrie 2019 ponderea Poloniei în totalul exporturilor moldovenești a depășit în premieră pragul de 4%, situând-o pe locul 6 în topul destinațiilor de export.

Principalele surse ale creșterii exportului spre Polonia în anul 2019 le-au constituit: revenirea exportului sucului de mere la valorile înregistrate până la criza generată de supraproducția de mere din Polonia din anul 2018, precum și creșterea semnificativă a exportului de fire și cabluri electrice.

Importurile de mărfuri din Polonia în aceiași perioadă a însumat 201,62 mil USD, înregistrând o ușoară descreștere față de anul 2018 (-0,5% sau – 1,11 mil USD).

Soldul balanței comerciale bilaterale a fost unul negativ, constituind -88,58 mil USD în favoarea Poloniei, însă deficitul soldului comercial a scăzut în perioada de referință cu -18,2%.

Investițiile poloneze în economia națională

Conform datelor oficiale prezentate de Agenția Servicii Publice, la moment, în Republica Moldova activează circa 100 întreprinderi cu capital polonez, iar potrivit Băncii Naționale, investițiile directe în economia națională au atins la finele anului 2018 cifra de 16,9 mil USD, care o situează pe locul 21 în lista investitorilor străini.

Cel mai mare investitor polonez în RM rămâne a fi compania „Polski Cukier”. Alte companii poloneze bine-cunoscute, care își desfășoară activitatea pe piața din Republica Moldova, sunt Red Sky (web servicii), ECM Group Polska SA (managementul proiectelor de infrastructură), ș.a.