Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Relaţii comercial-economice

Schimburile comerciale bilaterale în anul 2019

Conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, volumul total al comerțului între Republica Moldova și Polonia a înregistrat în anul 2019 suma de 314,66 mil USD (cu 14 mil USD mai mult în comparație cu anul 2018), ceea ce reprezintă o creștere cu +4,6%. Un moment pozitiv pentru Republica Moldova îl constituie faptul că creșterea comerțului bilateral se datorează în primul rând majorării exporturilor către Polonia (+15,3%), volumul importurilor fiind într-o ușoară descreștere (-0,5%).

 

2018

(mil USD)

 2019

(mil USD)

Dinamica 2018/2017 (%)

Total

300,79

314,66

+4,6%

Export

98,06

113,04

+15,3%

Import

202,73

 

201,62

 

-0,5%

Sold

-104,67

 

-88,58

 

-18,2%

Exporturile de mărfuri moldovenești pe piața Poloniei, realizate în anul 2019, au înregistrat suma de 113,04 mil USD, în creștere față de anul precedent cu +15,3%, sau cu +14,98 mil USD, în expresie valorică. În rezultat, la finele lunii octombrie 2019 ponderea Poloniei în totalul exporturilor moldovenești a depășit în premieră pragul de 4%, situând-o pe locul 6 în topul destinațiilor de export.

Principalele surse ale creșterii exportului spre Polonia în anul 2019 le-au constituit: revenirea exportului sucului de mere la valorile înregistrate până la criza generată de supraproducția de mere din Polonia din anul 2018, precum și creșterea semnificativă a exportului de fire și cabluri electrice.

Importurile de mărfuri din Polonia în aceiași perioadă a însumat 201,62 mil USD, înregistrând o ușoară descreștere față de anul 2018 (-0,5% sau – 1,11 mil USD).

Soldul balanței comerciale bilaterale a fost unul negativ, constituind -88,58 mil USD în favoarea Poloniei, însă deficitul soldului comercial a scăzut în perioada de referință cu -18,2%.

Investițiile poloneze în economia națională

Conform datelor oficiale prezentate de Agenția Servicii Publice, la moment, în Republica Moldova activează circa 100 întreprinderi cu capital polonez, iar potrivit Băncii Naționale, investițiile directe în economia națională au atins la finele anului 2018 cifra de 16,9 mil USD, care o situează pe locul 21 în lista investitorilor străini.

Cel mai mare investitor polonez în RM rămâne a fi compania „Polski Cukier”. Alte companii poloneze bine-cunoscute, care își desfășoară activitatea pe piața din Republica Moldova, sunt Red Sky (web servicii), ECM Group Polska SA (managementul proiectelor de infrastructură), ș.a.

Schimburile comerciale bilaterale în anul 2018

 

Conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Polonia, a înregistrat în anul 2018 suma de 300,78 mil USD (cu +11,4% mai mult în comparație cu anul 2017). Astfel, după valoarea volumului schimburilor comerciale, Polonia s-a situat la finele anului 2018 pe locul 8 între țările cu care Republica Moldova are relaţii comerciale, deţinând o pondere de 3,6% în comerțul total al țării noastre.

 

Exporturile de mărfuri realizat în anul 2018 a înregistrat suma de 98,1 mil USD, în descreștere față de anul 2017 cu -4,9%. Importurile de mărfuri din Polonia în aceiași perioadă a însumat 200,7 mil USD, înregistrând, astfel, o creştere de +21,1%.

 

Soldul balanței comerciale bilaterale a fost unul negativ, constituind -102,58 mil USD în favoarea Poloniei.

 

 

 

2017

(mii USD)

2018

(mii USD)

Dinamica 2018/2017 (%)

Total

268.637,19

300.779,10

+11,4

Export

102.922,88

98.100,68

-4,9%

Import

165.714,31

200.678,42

+21,1%

Sold

-62.791,43

-102.577.74

+63,4%

 

Schimburile comerciale bilaterale în ianuarie-august 2018

 

În primele 8 luni ale anului 2018, datele statistice scot în evidență o intensificare a comerțului bilateral, exporturile către Polonia fiind în creștere cu 30% față de aceiași perioadă a anului 2017 și cu 42% față de ianuarie - august 2016, ajungând la o cifră de 60,88 milioane USD. Astfel, exporturile de mărfuri către Polonia au reprezentat 3,47% din totalul exporturilor moldovenești sau 5,1% din cele orientate către UE

 

Principalele articole de export ale Republicii Moldova în Republica Polonă rămân a fi: produsele agroalimentare, inclusiv, sucurile, vinurile și alte băuturi alcoolice; mobilă și accesorii; semințe și fructe oleaginoase; materiale textile (îmbrăcăminte și accesorii, costume, sacouri).

 

Importurile, au înregistrat la rândul său, creșteri semnificative, în perioada de referință fiind importate cu 30% mai multe produse decât în aceiași perioadă a anului 2017 și cu 60% mai mult față de ianuarie – august 2016, cifrându-se la 129,39 mil USD. În consecință, mărfurile poloneze dețin o pondere de 3,49% din totalul importurilor în Republica Moldova, sau de 6,9% din mărfurile importate din UE.

 

Principalele articole de import din Polonia sunt: produse pentru igiena personală; panouri fibrolemnoase; medicamente; agenți organici de suprafață (preparate chimice pentru spălat și curățat); electrocasnice, climatizatoare, combine frigorifice si frigidere.

 

Investițiile poloneze în economia națională

 

Conform datelor oficiale prezentate de Agenția Servicii Publice, la moment, în Republica Moldova activează circa 100 întreprinderi cu capital polonez, iar potrivit Băncii Naționale, investițiile directe în economia națională au atins la finele anului 2017 cifra de 16,97 mil USD, care o situează pe locul 22 în lista investitorilor străini.

 

Cel mai mare investitor polonez în RM rămâne a fi compania „Polski Cukier”. Alte companii poloneze bine-cunoscute, care își desfășoară activitatea pe piața din Republica Moldova, sunt Red Sky (web servicii), ECM Group Polska SA (managementul proiectelor de infrastructură), ș.a.

 

Asistența pentru dezvoltare acordată Republicii Moldova de către Republica Polonia

 

Republica Moldova este o ţară prioritară pentru asistenţa poloneză pentru dezvoltare. Ţara noastră a beneficiat de un suport real pentru continuarea reformelor interne de modernizare a ţării sub formă de sprijin financiar acordat în cadrul Programului Polonez de Asistenţă pentru Dezvoltare Polska Pomoc (Polish Aid) al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

 

Programul de Asistență pentru Dezvoltare pentru anii 2016-2020 se axează pe asistența în 8 domenii-cheie, respectiv: buna guvernare/dezvoltare regională, agricultură sustenabilă și dezvoltare rurală, capitalul uman, democrație și drepturile omului, antreprenoriat și sectorul privat, protecția mediului înconjurător. În RM accentul este plasat pe domeniile buna guvernare/dezvoltare regională, precum și agricultură sustenabilă și dezvoltare rurală.

 

Centrul Informațional pentru Autoritățile Locale (Ialoveni), lansat în 2012 prin intermediul Solidarity Fund PL (gestionar actual), reprezintă una din cele mai de vază inițiative poloneze, care contribuie la fortificarea capacităților instituționale ale APL din RM, sporirea democrației la nivel local. Totodată, merită de menționat numeroasele stagieri, oferite atât în cadrul Școlii Naționale de Administrare Publică (KSAP), cât și nemijlocit de către instituțiile de stat poloneze, de care anual beneficiază zeci de funcționari din Moldova.