Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Moldova în imagini

Publicat:Thu, 27/06/2019 - 19:04

Astăzi vom descoperi vinăria Mileștii Mici, ce dispune de o colecție unică de vinuri, cele mai vechi datând din 1972.

Galeriile subterane sunt situate la o adâncime de 85 m, peste 200 km de străzi subterane și 50 km de galerii care cuprind străzi ce poartă denumirea unor soiuri viță de vie, unde se găsesc circa 2 milioane sticle de vin. În 2005 "Colecția de Aur" a vinăriei Mileștii Mici a fost recunoscută de Guinness World Records ca fiind cea mai mare colecție de vinuri din lume. În același an, colecția a fost declarată ca Patrimoniu Cultural Național al Republicii Moldova.

Imaginea a fost preluata de pe portalul oficial al vinăriei Mileștii Mici.

Obrazy z Mołdawii

Dziś odkryjemy winnicę Mileștii Mici, która ma unikalną kolekcję win, najstarszą z 1972 roku.

Podziemne galerie znajdują się na głębokości 85 m, ponad 200 km podziemnych ulic i 50 km galerii, które zawierają ulice noszące nazwę odmian winorośli, gdzie znajduje się około 2 milionów butelek wina. W 2005 roku „Colecția de Aur” winnicy Mileștii Mici została uznana przez Guinness World Records za największą kolekcję win na świecie. W tym samym roku kolekcja została uznana za narodowe dziedzictwo kulturowe Republiki Mołdowy.

Zdjęcie zostało zrobione z oficjalnego portalu winnicy Mileștii Mici.