Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Moldova în imagini

Publicat:Thu, 20/06/2019 - 09:35

Astăzi, descoperim un monument istoric unic al arhitecturii Republicii Moldova, cetatea Soroca. Numită și "bijuterie medievală", cetatea este situată pe marginea râului Nistru și este un monument cu valoare istorică și culturală pentru țara noastră.

Cetatea inițial din lemn, a fost construită în secolul al XVI-lea de către Ștefan cel Mare, apoi reconstruită în piatră de către domnitorul Petru Rareș, devenind astfel un important sistem defensiv și centru de stabilire a relațiilor comerciale. În perioada 2013-2015 Cetatea Soroca a fost restaurată, fiind vizitată anual de către 20.000 de turiști.

Fotografia este realizată de către fotograful Vadim Șterbate, care a oferit Ambasadei Republicii Moldova în Republica Polonă acordul de a o publica.

Obrazy z Mołdawii

Dzisiaj odkrywamy unikalny zabytek architektury Republiki Mołdawii, twierdzę Soroca. Twierdza, zwana także „średniowiecznym klejnotem”, położona jest nad brzegiem Dniestru i jest zabytkiem o wartości historycznej i kulturalnej dla naszego kraju.

Oryginalna drewniana twierdza została zbudowana w XVI wieku przez Stefana Wielkiego, a następnie odbudowana z kamienia przez księcia Petru Rareş, stając się tym samym ważnym systemem obronnym i centrum nawiązywania stosunków handlowych.W latach 2013-2015 przywrócono twierdzę Soroca, odwiedzaną corocznie przez 20 000 turystów.

Zdjęcie wykonał fotografa Vadim Șterbate, który udzielił Ambasadzie Republiki Mołdowy w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na publikację.