Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Moldova în imagini

Publicat:Mon, 10/06/2019 - 12:48

”Veșnicia s-a născut la sat.” - Lucian Blaga

Astăzi vorbim despre satele Moldovei, ele fiind cele unde se conservează cultura strămoșească, datinile noastre populare și meșteșugurile tradiționale.

În Republica Moldova sunt aproximativ 1641 de comune și de sate, iar circa 57% din populația țării noastre trăiește în mediul rural. Turismul rural este una din atracțiile principale ale turiștilor ce străbat Republica Moldova în căutarea simplității și a frumosului popular moldovenesc.

Fotografiile este realizată de către artistul-fotograf Maxim Chumash, care a oferit Ambasadei Republicii Moldova în Republica Polonă acordul de a o publica.

„Wieczność narodziła się we wsi.” - Lucian Blaga

Dzisiaj mówimy o wioskach Mołdawii, w których mówi się o starożytnej kulturze, naszych zwyczajach ludowych i tradycyjnym rzemiośle.

W Republice Mołdowy jest około 1641 gmin i wsi, a około 57% ludności naszego kraju mieszka na obszarach wiejskich. Turystyka wiejska jest jedną z głównych atrakcji mołdawskich turystów w poszukiwaniu prostoty i popularnego mołdawskiego piękna.

Zdjęcia wykonał artysta-fotograf Maxim Chumash, który udzielił Ambasadzie Republiki Mołdowy w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na publikację.