Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Intrarea cetăţenilor moldoveni în Republica Polonă este restricţionată.

Publicat:Mon, 07/09/2020 - 09:05

Excepţie fac următoarele categorii:

1.       cetățeni ai Republicii Polonia,

2.       străinii care sunt soți sau copii ai cetățenilor Republicii Polonia sau care rămân în îngrijirea lor permanentă,

3.       străini cu un card polonez,

4.       șefii misiunilor diplomatice și membrii personalului diplomatic și consular al misiunii, adică persoanele cu rang diplomatic și membrii familiilor lor,

5.       străinii cu drept de ședere permanentă sau temporară pe teritoriul Republicii Polonia,

6.       străini cu drept de muncă pe teritoriul Republicii Polonia, adică străini care au dreptul să lucreze în aceleași condiții ca și cetățenii polonezi, cu permis de muncă, certificat de înscriere în evidența muncii sezoniere, declarație privind încredințarea muncii unui străin pe teritoriul Republicii Polonia OMS:

 • să efectueze lucrări pe teritoriul Republicii Polonia sau
 • să prezinte documente care să demonstreze că demararea lucrărilor va începe imediat după trecerea frontierei;

7.       străinii care conduc un mijloc de transport pentru transportul de persoane sau mărfuri, iar călătoria lor are loc ca parte a activităților profesionale constând în transportul de mărfuri sau transportul de pasageri,

8.       șoferii angajați în transportul rutier ca parte a transportului rutier internațional sau al transportului combinat internațional care călătoresc pe teritoriul Republicii Polonia prin alte mijloace de transport decât vehiculul utilizat pentru transportul rutier:

 • pentru a se odihni pe teritoriul țării de ședere,
 • după ce a luat restul în străinătate menționat mai sus și după o pauză în exercitarea muncii în circumstanțele specificate în Legea privind timpul de lucru al șoferilor.

9.       elevi, studenți, participanți la studii postuniversitare și studii de specialitate și alte forme de educație, precum și doctoranzi care studiază în Polonia,

10.   oamenii de știință care desfășoară activități de cercetare sau dezvoltare în Polonia,

11.   cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, statele membre ale Asociației Europene de Liber Schimb (AELS) - părți la acordul privind Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană și soții și copiii acestora,

12.   străini cu permis de ședere permanent sau permis de ședere pe termen lung al Uniunii Europene pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, un stat membru, Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) - părți la acordul privind Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană și soții și copiii acestora; pentru a călători pe teritoriul Republicii Polonia, la locul de reședință sau de ședere,

13.   străinii care călătoresc cu avionul în sensul art. 2 puncte 1 din Legea din 3 iulie 2002 - Legea aviației privind zborurile internaționale, care sunt cetățeni din: Georgia, Japonia, Canada, Noua Zeelandă, Regatul Thailandei, Republica Coreea, Republica Tunisia, Uniunea Australiană sau au dreptul de a locui pe teritoriul acestor țări,

14.   persoanele care traversează frontiera poloneză pe baza unei vize naționale în scopul repatrierii sau a unei vize să vină în Polonia ca membru al familiei imediate a repatrierului,

15.   străini a căror sosire are loc în legătură cu participarea, în calitate de concurent, membru al personalului de pregătire, medic, kinetoterapeut sau arbitru, la competiții sportive internaționale de rang campionat organizate pe teritoriul Poloniei de o federație sportivă internațională care operează în sporturi olimpice sau paralimpice sau altul recunoscut de Comitetul Internațional Olimpic sau organizat de o organizație sportivă internațională cu o gamă continentală care aparține unei astfel de federații, precum și de jurnaliști acreditați, după ce a documentat ofițerului poliției de frontieră faptul competiției, data și natura participării la o scrisoare relevantă emisă de organizatorul competiției sau certificată de asociația sportivă poloneză competentă în sportul dat ,

16.   străini a căror sosire are loc în legătură cu participarea, în calitate de concurent, membru al personalului de pregătire, medic, kinetoterapeut sau arbitru, la competiții sportive internaționale organizate pe teritoriul Republicii Polonia de o federație sportivă internațională care operează în sporturi olimpice sau paralimpice sau altul recunoscut de Comitetul Olimpic Internațional sau organizat de o organizație sportivă internațională cu o gamă continentală care aparține unei astfel de federații sau unei asociații sportive poloneze, precum și jurnaliști acreditați, după ce a documentat ofițerului poliției de frontieră faptul competiției, data și natura participării într-o scrisoare corespunzătoare emisă de organizatorul competiției sau certificată de competentul într-un anumit sport Asociația sportivă poloneză.

17.   (din 26 august 2020) străinii care trec granița Republicii Polonia pe baza unei vize eliberate în scopul sosirii din motive umanitare, din cauza interesului statului sau a obligațiilor internaționale.

după trecerea frontierei, sunt scutiți de carantină următoarele persoane:

 • Cetățenii polonezi și străinii care sunt soți sau copii ai cetățenilor polonezi sau rămân sub îngrijirea permanentă a cetățenilor polonezi,
 • studenții care studiază în Polonia și tutorii lor care trec granița cu studenții pentru a permite această învățare,
 • studenți, participanți la studii postuniversitare, formare specializată și alte forme de educație, precum și doctoranzi care studiază în Polonia și persoanele care desfășoară activități de cercetare în Polonia,
 • soldați ai Forțelor Armate ale Republicii Polonia sau ai forțelor aliate, ofițeri ai Poliției, Poliției de Frontieră, Serviciului Vamal și Fiscal, Serviciului de Stat de Pompieri și Serviciului de Protecție al Statului, inspectori ai Inspecției Transportului Rutier, îndeplinind sarcini oficiale,
 • membrii misiunilor diplomatice, birourilor consulare și reprezentanții organizațiilor internaționale și membrii familiilor acestora, precum și de către alte persoane care trec frontiera pe baza unui pașaport diplomatic,
 • inspectori de administrație maritimă
 • oameni care prestează muncă la o fermă situată de ambele părți ale frontierei,
 • Cetățenii UE,
 • străini cu permis de ședere permanent sau permis de ședere pe termen lung al Uniunii Europene în scopul tranzitului pe teritoriul Poloniei pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, al unui stat membru al Asociației Europene de Liber Schimb (AELS) - părți la acordul privind Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană și soții și copiii, pentru a călători pe teritoriul Republicii Polonia, la locul de reședință sau de ședere,
 • persoane care navighează cu ambarcațiuni de agrement între porturile statelor membre ale UE, statele membre ale AELS - părți la Acordul SEE fără a face escală în porturile țărilor terțe;
 • persoanele care desfășoară activități legate de protecția patrimoniului cultural polonez în străinătate, inclusiv lucrări de conservare, inventariere și cercetare;
 • pasagerii aeronavelor în sensul art. 2 pct. 1 din Legea din 3 iulie 2002. - Legea aviației, efectuarea unui zbor internațional de pe un aeroport situat pe teritoriul unei țări neacoperite de interdicțiile de trafic aerian specificate în reglementările emise în baza art. 119 sec. 2 din Legea din 3 iulie 2002 - Legea aviației, cu excepția pasagerilor unei aeronave care efectuează un zbor internațional de pe un aeroport situat pe teritoriul Republicii Belarus, Ucrainei sau al Federației Ruse;
 • persoane care participă în calitate de concurent, membru al personalului de pregătire, medic, kinetoterapeut sau arbitru, la competiții sportive internaționale organizate pe teritoriul Republicii Polonia de o federație sportivă internațională care operează în sporturi olimpice sau paralimpice sau altul recunoscut de Comitetul Olimpic Internațional sau organizat de o organizație sportivă internațională gama continentală aparținând unei astfel de federații sau asociații sportive poloneze, precum și de jurnaliști acreditați.