Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

IMPORTANT! REPATRIERE! ВАЖНО! ВОЗВРАЩЕНИЕ!

Publicat:Tue, 14/04/2020 - 17:03

IMPORTANT! REPATRIERE!

Autoritățile Republicii Moldova evaluează oportunitatea organizării rutelor de avion sau autobus pentru a evacua cetățenii RM care se află într-o situație dificilă pe teritoriul Republicii Polone.

Dacă doriți să reveniți în Republica Moldova Vă rugăm să completați formularul, care poate fi accesat prin click pe linkul de mai jos:

Formularul se va completa pentru fiecare persoană separat și doar o singură dată!

Să nu completați formularul de mai multe ori pentru o singură persoană.

Prioritate se va acorda cetățenilor din următoarele categorii: copii minori, studenți, persoane aflate la tratament medical, alte categorii de cetățeni aflați în dificultate.

Mențiune: dacă ați transmis anterior Ambasadei datele personale la telefon, oricum trebuie să Vă înregistrați individual accesând acest link.

https://forms.gle/DaUoL2oGssp9ZBVFA

ВАЖНО! ВОЗВРАЩЕНИЕ!

Власти Республики Молдова оценивают возможность организации авиа или автобусных рейсов для эвакуации молдавских граждан, находящихся в сложной ситуации на территории Республики Польша.

Если вы хотите вернуться в Республику Молдова, пожалуйста, заполните анкету по ссылке ниже. Каждому следует заполнить отдельную анкету и только один раз! Не надо заполнять несколько раз анкету на одного и того же человека.

Приоритет будет отдан гражданам следующих категорий: несовершеннолетним детям, студентам, лицам, проходящим лечение, другим категориям граждан, находящихся в затруднительном положении.

Примечание: если вы ранее передавали свои личные данные в посольство по телефону, вы должны зарегистрироваться самостоятельно по этой ссылке.

https://forms.gle/DaUoL2oGssp9ZBVFA