Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Cetăţenia

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

Foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în Polonia care doresc să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Varşovia.

 

Pentru examinarea cererii de redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitanţii depun la Secţia Consulară a Ambasadei următoarele acte:

 

 • autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii cu domiciliul permanent în Polonia, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia moldovenească sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care persoana deţine documentul nominalizat);
 • copia actului de identitate;
 • 4 (patru) fotografii de mărimea 35mm x 45mm;
 • cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 • copia bonului de plată a taxei consulare (10 Euro).

 

Renunţarea cetăţeniei Republicii Moldova

 

Cetăţenii Republicii Moldova, stabiliţi cu domiciliul permanent în Polonia şi luaţi în evidenţă consulară la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Varşovia, care doresc sa renunţe la cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la secţia consulară a Ambasadei.

 

Pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova solicitanţii depun la secţia consulară următoarele acte:

 

 • cerere-chestionar adresată Preşedintelui Republicii Moldova, în trei exemplare, (se completează la Ambasadă). Cererea-chestionar se semnează de către solicitant în prezenţa funcţionarului consular;
 • autobiografia, în 3 exemplare, în care se indică datele biografice (inclusiv biografia copiilor minori, în cazul în care aceştia renunţă la cetăţenie împreună cu solicitantul), de la naştere şi pînă la data depunerii cererii, inclusiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia actuală şi cele precedente, locurile de studii, anii înmatriculării şi absolvirii, locurile de muncă, anii angajării şi concedierii, data plecării în Polonia, data şi temeiul primirii permisului de şedere în Polonia, data primirii de la autorităţile Republicii Moldova a autorizării stabilirii cu domiciliu permanent în Polonia, datele privind starea civilă, locul de domiciliere, datele părinţilor, soţului, soţiei, copiilor (data şi locul naşterii, locul domiciliului actual, cetăţenia);
 • adeverinţa de la organele locale din Polonia despre componenţa familiei;
 • adeverinţa privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei polone, sau a altui stat, ori garanţia dobîndirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 • certificatul de naştere al solicitantului;
 • certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vîrsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 • certificatul de căsătorie (doar pentru cei căsătoriţi sau văduvi);
 • certificatul de divorţ (doar pentru cei divorţaţi);
 • certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 • certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decît de căsătorie sau divorţ);
 • declaraţia în scris a copilului în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani privind consimţămîntul său de a renunţa la cetăţenie. Această declaraţie se perfectează şi certifică la Secţia Consulară a Ambasadei;
 • declaraţia autentificată notarial a părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţămîntul la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte sau certificatul sau altă dovadă privind decăderea din drepturi părinteşti sau neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova;
 • acordul ambilor părinţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, privind renunţarea copilului minor la cetăţenia Republicii Moldova, sau certificatul despre neapartenenţa părinţilor la cetăţenia Republicii Moldova (dacă actele respective se depun numai în privinţa copilului);
 • bonul bancar de plată a taxei consulare în valoare 300 Euro (sau echivalentul în PLN la cursul oficial din ziua plăţii). Taxa consulară se achită după prezentarea tuturor actelor la Secţia Consulară a Ambasadei.
 • patru (4) fotografii de mărimea 3,5 x 4,5 cm.