Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

”Moldova în Imagini”

Publicat:Thu, 06/06/2019 - 08:16

Astăzi, vă prezentăm una dintre cele mai importante ramuri ale economiei țării, viticultura. Republica Moldova este deținătoarea unei importate suprafețe cultivate de viță de vie, colectarea strugurilor fiind procesul ce permite îndeplinirea potențialului de producție a vinurilor moldovenești.

Regional vorbind, cultura vinicolă este împărțită la nivel național în patru centre regionale, în care activează 21 de centre vitivinicole. O bună parte din populația Republicii Moldova este familiarizată în industria de cultivare a viței de vie și prelucrarea aceștia, viticultura și vinificația fiind o veche tradiție a țării.

Fotografia este realizată de către artistul-fotograf Maxim Chumash, care a oferit Ambasadei Republicii Moldova în Republica Polonă acordul de a o publica.

,,Obrazy z Mołdawii”

Dziś prezentujemy jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki kraju, uprawę winorośli. Republika Mołdawii jest właścicielem ważnego obszaru winnic, a zbiór winogron jest procesem umożliwiającym spełnienie mołdawskiego potencjału produkcji wina.

Mówiąc regionalnie, kultura wina jest podzielona na cztery centra regionalne, w których działa 21 centrów winiarskich. Znaczna część ludności Republiki Mołdawii jest zaznajomiona z uprawą winorośli i przemysłem przetwórczym, winiarstwem, które są starą tradycją tego kraju.

Zdjęcie wykonał artysta-fotograf Maxim Chumash, który udzielił Ambasadzie Republiki Mołdowy w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na publikację.