Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Întrebări frecvente: Ce trebuie să fac dacă îmi expiră termenul de ședere?

Publicat:Wed, 25/03/2020 - 14:28

În legătură cu situația de carantină și măsurile de suspendare a căilor de comunicare internațională, recomandăm cetățenilor moldoveni care au depășit termenul legal admis de ședere, sau îl vor depăși în timpul apropiat, să se adreseze autorității pentru străini din aria de ședere pentru a legifera statutul ședere și a obține un ”coridor” de timp pentru plecare.

Astfel, conaționalii noștri care nu pot părăsi teritoriul Poloniei din motivul carantinei și limitărilor de deplasare pot solicita să fie prelungită viza, ori să li se acorde un permis de ședere temporară din cauza circumstanțelor care necesită o ședere adițională de scurtă durată.

Detalii pot fi accesate pe următoarele pagini web:


Часто задаваемые вопросы: Что делать если cрок пребывания истекает?

В связи с карантинной ситуацией и мерами по приостановке международных каналов связи, мы рекомендуем гражданам Молдовы, которые превысили установленный законом срок, разрешенный для их пребывания, или превысит его в ближайшем будущем, обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган с заявлением, составленным в произвольной форме, для выдаче разрешений на временное проживание и получить время, чтобы определить возможность вернуться в страну.

Таким образом, наши граждане, которые не могут покинуть территорию Польши из-за карантина и ограничений на поездки, могут запросить продление визы или получить временный вид на жительство в связи с обстоятельствами, требующими дополнительного краткосрочного пребывания.

Подробности можно получить на следующих веб-страницах: