Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Vize

Viza este autorizaţia care permite deţinătorului acesteia dreptul de a intra sau de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, precum şi dreptul de a se afla pe acest teritoriu o perioadă determinată, cu respectarea scopului pentru care a fost acordată. Potrivit prevederilor legale, simpla deţinere a unei vize nu conferă în mod automat dreptul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Reprezentanţii poliţiei de frontieră solicită, fiecărui străin, să dovedească îndeplinirea condiţiilor de intrare şi de şedere în Republica Moldova. Dacă îndeplinirea acestor condiţii nu este probată, străinului i se poate refuza intrarea în Republica Moldova, chiar dacă el deţine o viză valabilă.

Solicitările de vize se depun la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sau prin intermediul portalului guvernamental www.evisa.gov.md, destinat doar pentru viza de scurtă şedere – tip C.

Cetățenii străini care necesită viză de intrare pentru Republica Moldova sunt rugați să acceseze website-ul www.evisa.gov.md pentru informații detaliate.

Tipurile de vize

Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova peste hotare, în funcţie de scopurile solicitanţilor de viză, eliberează următoarele tipuri de viză:

Viza de tip „A” (Viza de tranzit aeroportuar) - permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport din Republica Moldova, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional. Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetăţenii statelor cuprinse în lista statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză de intrare în Republica Moldova.

Viza de tip „B” (Viza de tranzit) - se eliberează la solicitarea străinului care urmează să tranziteze teritoriul Republicii Moldova în scopul deplasării într-un stat terţ, pentru perioada valabilităţii vizei statului de destinaţie şi, după caz, pe o perioadă care nu va depăşi termenul de un an de zile, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării nu mai mult de 5 zile pentru un tranzit. Viza de tranzit poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri.

Viza de tip „C” (Viza de scurtă şedere) - se eliberează pentru o perioadă determinată, cu una sau mai multe şederi, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară. Viza de scurtă şedere se acordă în următoarele scopuri:

a. misiune - străinilor care îndeplinesc funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale, precum şi celor care, prin scopul şederii lor în Republica Moldova, prezintă interes pentru relaţiile dintre ea şi statul de apartenenţă. Acest tip de viză se poate elibera şi membrilor de familie care îi însoţesc;

b. turism - străinilor care urmează să călătorească în Republica Moldova pentru motive turistice;

c. vizită - străinilor care intenţionează să se deplaseze în Republica Moldova în vizită la cetăţeni moldoveni sau la cetăţeni străini titulari de permise de şedere valabile;

d. afaceri - străinilor care intenţionează să călătorească în Republica Moldova în scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru verificarea folosirii şi funcţionării bunurilor achiziţionate ori vândute în cadrul contractelor comerciale şi de cooperare industrială, precum şi străinilor care sînt sau care urmează să devină asociaţi ori acţionari ai unei societăţi comerciale din Republica Moldova;

e. transport - străinilor care urmează să călătorească în perioade scurte, în scopul desfăşurării unor activităţi profesionale legate de transportul de mărfuri sau de transportul de persoane;

f. activităţi sportive - străinilor care urmează să intre în Republica Moldova pe o durată limitată în vederea participării la competiţii sportive;

g. activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, religioase, tratament medical de scurtă durată, alte activităţi care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova - în condiţiile justificării prezenţei în Republica Moldova.

Viza de tip „D” (Viza de lungă şedere) - se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 12 luni, pentru una sau mai multe şederi a căror durata nu va depăşi 90 de zile în decursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară, care permite străinului să solicite acordarea dreptului de şedere. Viza de lungă şedere poate fi cu o singură sau cu multiple intrări şi ieşiri. Viza de lungă şedere se acordă în următoarele scopuri: desfăşurarea activităţii de întreprinzător, angajare în muncă, studii, reîntregirea familiei, activităţi umanitare sau religioase, activităţi diplomatice şi de serviciu, tratament medical.

Documentele necesare pentru obţinerea vizei

  1. document de călătorie (valabil pentru cel puţin 6 luni de la data expirării vizei solicitate)
  2. 1 fotografie recentă (3,5x4,5)
  3. invitaţia (în original)
  4. solicitarea de viză completată şi semnată personal

Valabilitatea vizei şi durata şederii

Durata şederii pe teritoriul RM în baza unei vize nu poate depăşi 90 de zile timp de 6 luni.

Un cetăţean străin care deţine o viză pentru o singură călătorie poate intra o singură dată pe teritoriul RM, şedea în ţară pe perioada indicată în viză şi apoi să părăsească teritoriul Republicii Moldova.

Un cetăţean străin care deţine o viză pentru călătorii multiple, poate intra de mai multe ori pe teritoriul RM, pe perioada valabilităţii vizei, şedea de fiecare dată nu mai mult de 90 zile, părăsind apoi teritoriul RM.

Dacă viza nu a fost utilizată în perioada valabilităţii, aceasta nu se supune prelungirii. În asemenea cazuri taxele consulare nu sunt restituite şi se obţine o nouă viză.

Lista strainilor care au nevoie de viza pentru Republica Moldova

Lista străinelor scutiţi de obligativitatea deţineri unei vize de intrare în Republica Moldova pentru o perioadă de până la 90 de zile, în decursul a 6 luni

Formularul pentru solicitarea vizei