Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant/solicitare = o programare.

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • Întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în Republica Azerbaidjan - gratuit.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc înregistrată în Republica Polonă - 25 euro.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul RM decedat în Republica Polonă - gratuit.
Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul Republicii Polone(copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.
În baza certificatului de stare civilă polonez autoritatea Republicii Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc.
Transcrierea se poate solicita la prezentarea extrasului de stare civilă multilingv emis de autoritățile poloneze în temeiul Convenției de la Viena din 08 septembrie 1976 sau în baza certificatului de naștere emis de autoritățile polone legalizat și tradus corespunzător.
Pentru transcrierea actului de stare civilă solicitantul va prezenta:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară / dacă un părinte sau soțul/ția este cetățean străin, se va prezenta copia actului de identitate al acestuia).
 • extrasul multilingv de stare civilă polonez supus transcrierii emis de autoritățile polone în temeiul Convenției de la Viena din 08 septembrie 1976, în original, cu semnătura olografă și ștampila autorității polone sau certificatul de naștere emis de autoritățile polone, cu Apostila pe original, și cu traducerea în limba română a actului, cu Apostila pe traducere.
 • actele de stare civilă, după caz (certificatele de naștere moldovenești ale părinților, de căsătorie).
 • Se recomandă prezentarea extrasului de stare civilă de model multilingv emis de autoritățile polone în temeiul Convenției de la Viena din 08 septembrie 1976. Acest tip de certificat nu necesită traducerea în limba română și nici legalizarea cu apostilă.
 • Dosarul de transcriere a actului de stare civilă este transmis spre examinare Agenției Servicii Publice și după aprobare consulatul întocmește actul și emite certificatul moldovenesc transcris.
 • Termenul de soluționare estimativ de 60 zile din data depunerii cererii pentru transcrierea și eliberarea certificatului nu poate fi urgentat. Odată inițiat procesul trebuie finalizat, din care motiv se recomandă persoanei care planifică să părăsească Republica Polonă în acest termen, să transcrie actul în Republica Moldova la serviciul teritorial de stare civilă.
 • De regulă procedura transcrierii în Republica Moldova are loc în termen redus de 1-3 zile și se poate face și prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Procura se poate autentifica la Ambasadă. Pentru informații adiționale recomandăm să verificați rubrica acte notariale.
 • Se recomandă persoanei care solicită transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în Republica Polonă, cu perfectarea ulterioară a pașaportului pentru copil, efectuarea programării prealabile pentru pașaport la o distanță de minim 60 zile de la data depunerii cererii pentru transcriere.
 • Cererile pentru transcrierea certificatului de căsătorie a părintelui înregistrată în Republica Polonă și transcrierea certificatului de naștere a copilului născut în Republica Polonă pot fi depuse în același timp.
 • Dosarul solicitantului se expediază Agenției Servicii Publice care examinează cererea şi aprobă transcrierea.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.
 • Ambasada poate transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei doar la efectuarea unei comenzi individuale prin serviciul de curierat polonez.