Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Titlu de călătorie

Durata serviciului: 10 minute
Programarea la acest serviciu este opțională: Persoanele se pot înregistra la acest serviciu pe platforma on-line, prin e-mail sau la telefonul secției consulare.

 • pentru adulți - 15 euro, cu eliberarea actului în ziua solicitării
 • pentru minori - gratuit, cu eliberarea actului în ziua solicitării
Ambasada eliberează titlu de călătorie cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor și cetățenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenționează să se întoarcă în Republica Moldova, în situația în care:
 • au pierdut sau li s-a furat pașaportul pentru călătorii în străinătate;
 • au pașaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • au pașaport cu termen expirat dar care nu poate fi prelungit din careva motive;
 • nu au avut niciodată pașaport;
Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
 • 1 fotografie color de format 3x4 cm;
 • dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora:
  ✔ buletin de identitate moldovenesc
  ✔ pașaport expirat sau deteriorat
  ✔ permis de ședere
  ✔ orice alt document cu fotografie
 • În cazul solicitării titlului de călătorie pentru copilul minor născut recent în Republica Polonă – extrasul multilingv de naștere al copilului, emis de autoritățile polone în temeiul Convenției de la Viena din 08 septembrie 1976, în original, cu semnătura olografă și ștampila autorității poloneze.
 • titlul de călătorie este valabil 30 zile, termen ce nu poate fi prelungit.
 • titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie pentru returnare spre Republica Moldova.
 • în baza titlului de călătorie titularul se poate deplasa din Republica polonă în Republica Moldova pe cale terestră sau cu avionul.
 • dacă se solicită titlu de călătorie pentru copilul minor este suficientă prezența la Ambasadă a unui părinte.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar.