Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Participarea Ambasadei la organizarea și desfășurarea vizitei de lucru în domeniul infrastructurii de transport

Publicat:Thu, 22/06/2023 - 16:41

În perioada 18-21 iunie 2023, la Varșovia s-a aflat într-o vizită de lucru delegația condusă de dna Lilia Dabija, Ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Scopul vizitei a constat în schimbul de experiență și bune practici în gestionarea dezvoltării infrastructurii de transport, precum și instrumentele UE pentru cooperare instituțională. În cadrul stagiului au participat 8 reprezentanți din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Î.S ,,Administrația de Stat a Drumurilor”. 

Programul a inclus întrevederi și prezentări în cadrul Ministerului Infrastructurii Republicii Polone, Directoratul General pentru Drumuri Naționale și Autostrăzi, Centrul pentru proiecte de transport ale UE. Totodată, a fost organizată întrevederea cu dl Rafał Weber, Vice-ministrul Infrastructurii al Republicii Polone. 

Agenda discuțiilor a inclus subiecte precum, planificarea strategică, finanțarea proiectelor de infrastructură rutieră, construcția și întreținerea drumurilor, utilizarea tehnologiilor inovatoare în acest domeniu. De asemenea a fost abordat procesul de implementare a investițiilor rutiere, inclusiv finanțarea și legăturile dintre aceste investiții și programele și politicile UE. 

În finalul programului participanții au efectuat o vizită la Ambasadă, unde au luat cunoștință cu activitatea Ambasadei și au avut ocazia să împărtășească emoțiile și opiniile cu privire la cunoștințele acumulate și planuri de valorificare a acestora la întoarcerea acasă.