Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Participarea Ambasadei la explorarea potențialului economic al regiunii Silezia Inferioară

Publicat:Thu, 08/06/2023 - 08:31

În perioada 29-31 mai 2023, reprezentantul Ambasadei a participat la o vizită de studiu în regiunea Silezia Inferioară, dedicată membrilor Clubului Consilierilor Comerciali acreditați în Polonia. Evenimentul a fost organizat de Biroul Mareșalului din Silezia Inferioară în colaborare cu Camera Națională de Comerț Poloneză în contextul proiectului regional „Going Global – Diplomația Economică din Silezia Inferioară”. 

Scopul principal al vizitei a constat în familiarizarea participanților cu potențialul economic și științific al regiunii în domeniul noilor tehnologii, soluțiilor moderne de cercetare și dezvoltare în sectorul IMM și universitar. De asemenea, stagiul a oferit o oportunitate excelentă membrilor Clubului pentru stabilirea contactelor de cooperare dintre corpul diplomatic în domeniul economic și companiile din Silezia Inferioară. În cadrul vizitei au participat 25 de atașați comerciali ai ambasadelor din diferite țări ale lumii. 

Discuțiile și prezentările efectuate în cadrul stagiului au fost focusate în special pe explorarea oportunităților și posibilităților creării de parteneriate bilaterale în diverse domenii, precum și promovarea economică a companiilor din punct de vedere al extinderii activității acestora pe piețele externe și atragere a investițiilor. De asemenea, diplomații au făcut cunoștință cu activitățile întreprinse de autoritățile regionale pentru dezvoltarea continuă a voievodatului și, în special, a mediului de afaceri, cu accent deosebit pe suportul acordat întreprinderilor micro, mici și mijlocii pentru dezvoltare.

"Going Global – Lower Silesian Economic Diplomacy" este un program regional de internaționalizare implementat de Departamentul de Cooperare Internațională al Biroului Mareșalului Sileziei Inferioare. Obiectivul principal al proiectului este promovarea economică națională și internațională a regiunii și creșterea nivelului de internaționalizare a întreprinderilor regionale, inclusiv căutarea de noi piețe și furnizori. De menționat că, recent, în cadrul proiectului a fost efectuat un studiu cu privire la interesul companiilor mici și mijlocii din Silezia Inferioara de a colabora și a se extinde pe piețe străine. Astfel, potrivit rezultatelor 23 de agenți economici polonezi au manifestat interes privind colaborarea cu Republica Moldova. În acest context, au fost purtate discuții cu dl Krzystof Hodun, Directorul Departamentului de Cooperare Internațională al Biroului Mareșalului Sileziei Inferioare pentru a identifica o potențială colaborare regională moldo-poloneză, eventual o vizită de studiu

Silezia Inferioară este una din cele mai urbanizate regiuni din Polonia, având o economie puternică, axată pe inovații și creștere economică rapidă. Baza dezvoltării economice a regiunii este amplasarea sa atractivă, conexiunile bune cu vecinii occidentali, resursele sale naturale și un nivel ridicat de dezvoltare industrială și agricolă.