Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Participarea Ambasadei la conferința Europe Future Forum 2024

Publicat:Thu, 18/04/2024 - 11:07

În ziua de 16 aprilie 2024, Ambasada a participat la conferința Europe Future Forum 2024 organizat de Fundația Visegrad Insight - Res Publica, sub patronajul MAE al R.Polone.La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului, societății civile și ai misiunilor diplomatice, care au discutat politici legate de beneficiile extinderii UE, consecințe nedorite ale neextinderii, perspectivele țărilor din Balcanii de Vest, R.Moldova și Ucraina cu privire la parcursul european al acestora. Discursurile principale au fost rostite de dna Henryka Mościcka-Dendys și Jakub Wiśniewski, subsecretari de stat ai MAE. La fel, Maria Simeonova, șefa biroului din Sofia al ECFR, Marta Prochwicz-Jazowska, manager de program al German Marshall  Fund, Beata Jaczewska, director al Departamentului pentru cooperare economică al MAE.

Conferința a evidențiat inevitabilitatea extinderii, existența unui entuziasm limitat față de extindere din unele țări comunitare, necesitatea creșterii credibilității în UE, îndeosebi în rândul cetățenilor R.Moldova, Georgia și Ucraina. Totodată, au fost abordate provocările actuale: exodul populației, investițiile insuficiente, proasta guvernare, instabilitatea social-politică, lipsa de transparență, lipsa unor reforme reale, riscuri de securitate, tensiuni interetnice, sporirea ingerințelor și a propagandei din partea Chinei și F.Ruse. Reprezentantul Ambasadei a evidențiat succesele R.Moldova pe dimensiunea integrării europene, stadiul îndeplinirii condițiilor impuse de CE, provocările cu care se confruntă țara noastră pe parcursul său european, inclusiv cele cu caracter destabilizator, încurajate din exterior. La fel, a fost anunțată adoptarea de Parlamentul R.Moldova, la 21.03.24, a Declarației cu privire la integrarea europeană a țării noastre, ca prioritate națională, apoi urmând să fie introduse în Constituție identitatea europeană a poporului RM și obiectivul strategic de integrare în UE.

Participanții la conferință au formulat o serie de recomandări privind viitorul proces de extindere, urgența elaborării unui plan strategic în acest sens, evitarea condiționării procesului de pregătirea politică deplină a țărilor, estimarea raporturilor cost-beneficiu pentru a minimiza dezinformarea, utilizarea unor stimulente diferențiate pentru fiecare stat candidat, importanța condiționalității post-extindere pentru a neutraliza amenințările din exterior și a asigura succesul noilor state privitor la ajustarea la reglementările UE