Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Participarea Ambasadei la ceremonia de Semnare a Memorandumului de Cooperare Regională în Domeniul Politicii de Concurență între autoritățile din statele Europei Centrale și de Est

Publicat:Thu, 20/04/2023 - 09:17

La 18 aprilie 2023, la Varșovia, dna Olga Volcov, reprezentantul Biroului Comercial Economic din cadrul Ambasadei a participat la ceremonia de semnare a Memorandumului de Cooperare Regională în Domeniul Politicii de Concurență între autoritățile naționale responsabile de domeniu din Polonia, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, România, Slovacia și două țări candidate la UE – Republica Moldova și Ucraina. Delegația Republicii Moldova la eveniment a fost condusă de către dl Alexei Gerțescu, Președintele Consiliului Concurenței.  

Obiectivul principal al inițiativei vizează promovarea și consolidarea cooperării regionale în asigurarea respectării politicii și legislației în domeniul concurenței. Colaborarea între statele semnatare la Acord va constitui o platformă pentru schimb reciproc de experiență și bune practici sub formă de grupuri de lucru, vizite de studiu și ateliere. Activitățile din cadrul acordului vor fi prezidate de țara care va deține președinția prin rotație.   

În debutul ceremoniei dl Tomasz Chróstny, Președintele Biroul de Concurență și Protecție a Consumatorului din Polonia a subliniat că: ”Cooperarea strânsă cu omologii noștri din țările din Europa Centrală și de Est este de o importanță deosebită atât în contextul globalizării, cât și în contextul celor mai recente amenințări generate de războiul din Ucraina. Reuniunea de astăzi este o expresie a angajamentului nostru comun față de dezvoltarea pe termen lung a protecției concurenței. Dorim să împărtășim cunoștințele și experiența noastră cu partenerii din Republica Moldova și Ucraina pentru a-i sprijini în eforturile lor de a deveni membri ai Uniunii Europene”.  La rândul său, dl Alexei Gerțescu, Președintele Consiliului Concurenței, a declarat: ”Suntem ferm convinși că acest acord va lansa noi oportunități şi va oferi soluții eficace în vederea dezvoltării cadrului legal național armonizat la acquis-ul UE şi consolidării capacităților instituționale ale Сonsiliului Concurenței. Totodată, acesta va contribui la promovarea şi fortificarea relațiilor de cooperare regională în domeniul politicii de concurență și al aplicării legislației concurențiale”.  

Participarea la eveniment a constituit un bun prilej pentru reprezentantul Ambasadei de a întreține un dialog cu oficiali din diverse state responsabili de domenii, precum politici concurențiale, protecția consumatorului,  supravegherea pieței și asistența externă.