Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Eliberarea documentelor de identitate şi călătorie

Perfectarea paşaportului şi buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova

 

Cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate, buletinul de identitate şi/sau paşaportul se eliberează în următoarele situaţii:

 

 • eliberarea primară a actului de identitate;
 • schimbarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea actului de identitate;
 • dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • solicitarea celui de-al doilea paşaport.

 

1. Pentru eliberarea paşaportului solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

1.1. Paşaport pentru călătorii în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani

 

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);

 

la Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonia urmează a fi achitată taxa, care constă din:

taxa consulară 40 euro

costul paşaportului – care poate varia în funcţie de:

 

 
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA)1 lună39 euro
15 zile calendaristice 49 euro
5 zile lucrătoare69 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu (PA)1 lună30 euro
15 zile calendaristice37 euro
5 zile lucrătoare53 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru cetăţenii aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent (PA)1 lună30 euro
15 zile calendaristice 37 euro
5 zile lucrătoare53 euro 

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonia în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.

* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul Ambasadei este de două luni.

 

1.2. Paşaport pentru călătorii în străinătate pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

 

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare (tradus/apostilat);
 • buletin de identitate moldovenesc valabil în original al minorului – pentru cei care au împlinit vîrsta de 16 ani;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original, expirat sau valabil, în cazul în care se solicită eliberarea celui de-al doilea paşaport (după caz);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;

 

la Ambasada Republicii Moldova in Republica Polonia urmează a fi achitată taxa, care constă din:

taxa consulară 40 euro

 

costul paşaportului – care poate varia în funcţie de:

 

 
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru copiii de vârsta sub 7 ani, aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA)1 lună30 euro
15 zile calendaristice37 euro
5 zile lucrătoare53 euro
Perfectarea paşaportului al cetăţeanului RM pentru copiii de vârsta de la 7 pînă la 12 ani, aflaţi în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (PA)1 lună30 euro
15 zile calendaristice 37 euro
5 zile lucrătoare53 euro 

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova in Republica Polonia în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta paşaportul nou.
* Termenul mediu de obţinere a paşaportului prin intermediul Ambasadei este de două luni.

 

2. Pentru eliberarea buletinului de identitate solicitantul prezintă, după caz, următoarele documente:

2.1 Buletin de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de 18 ani

 

 • certificat de naştere moldovenesc în original;
 • buletin de identitate moldovenesc în original. În cazul în care B/I a fost pierdut sau furat, solicitantul va completa o declaraţie de pierdere/furt, în cadrul secţiei consulare a Ambasadei;
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original valabil;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original (după caz);
 • certificat de naştere moldovenesc al copilului minor (doar a copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani) (după caz);
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm. Cerinţele faţă de fotografii le pute-ţi găsi aici;

 

la Ambasada Republicii Moldova in Republica Polonia urmează a fi achitată taxa, care constă din:

taxa consulară 30 euro

costul buletinului de identitate – care poate varia în funcţie de:

 

 
Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi provizoriu în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA)1 lună6 euro
15 zile calendaristice 10 euro
5 zile lucrătoare19 euro 

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova in Republica Polonia în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.
* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Ambasadei este de două luni.

 

2.2 Buletin de identitate pentru cetăţenii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani

 

 • buletin de identitate valabil în original al reprezentantului legal;
 • paşaport pentru călătorii în străinătate valabil în original al reprezentantului legal;
 • certificat de căsătorie/divorţ moldovenesc în original al reprezentantului legal;
 • certificat de naştere moldovenesc în original al minorului;
 • certificat medical cu grupa sangvină al minorului – doar la prima documentare (tradus);
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate în original (după caz);
 • acordul unuia din părinţi privind eliberarea paşaportului pe numele minorului, autentificat în ordinea stabilită de lege. În cazul în care părinţii se află în divorţ, se prezintă hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei. Dacă instanţa de judecată a stabilit locul de trai al minorului cu unul din părinţi, pentru perfectarea paşaportului pe numele minorului trebuie prezentată declaraţia acestui părinte, semnătura căruia este autentificată în ordinea stabilită de lege;
 • 2 fotografii color de mărimea 35x45 mm şi două fotografii color, mate, de mărimea 100x150 mm. Cerinţele faţă de fotografii le pute-ţi găsi aici;

 

la Ambasada Republicii Moldova in Republica Polonia la Bologna urmează a fi achitată taxa, care constă din:

taxa consulară 30 euro

costul buletinului de identitate – care poate varia în funcţie de:

 

 
Perfectarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova pentru cetăţenii aflaţi provizoriu în străinătate, prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM (CA)1 lună6 euro
15 zile calendaristice 10 euro 
5 zile lucrătoare19 euro

* Cererile recepţionate se expediază de către Ambasada Republicii Moldova in Republica Polonia în adresa Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, care va examina dosarul şi va perfecta buletinul de identitate nou.
* Termenul mediu de obţinere a buletinului de identitate prin intermediul Ambasadei este de două luni.

 

Prelungirea valabilităţii paşaportului

 

Începînd cu 30.12.2005, termenul de valabilitate al paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova nu se prelungeşte.

 

Cetăţenii Republicii Moldova, al căror termen de valabilitate a paşaportului expiră, urmează să se adreseze cu cel puţin trei luni pînă la expirarea paşaportului la secţiile de evidenţă şi documentare a populaţiei de la locul de trai în Republica Moldova sau la secţia consulară a Ambasadei pentru perfectarea unui paşaport nou, conform modalităţilor descrise mai sus.