Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Certificat de cazier judiciar

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie: un act notarial = o programare.

 • cazierul judiciar se emite în circa 20 zile calendaristice - 25 euro

La consulat poate fi solicitat cazierul judiciar.

Cazierul judiciar este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane.

Ministerul Afacerilor Interne în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică a digitalizat serviciile de eliberare a cazierului judiciar, detaliat și contravențional, implementînd livrarea prin intermediul Serviciului guvernamental MDelivery și permițând solicitarea concomitentă a apostilării documentului, astfel, asigurând accesibilitatea și disponibilitatea continuă a acestora, indiferent de locul aflării solicitantului (atât la nivel național, cât și la nivel internațional).

La fel, în vederea prevenirii falsificării certificatelor eliberate, MAI a implementat soluția de aplicare a codurilor QR. În acest sens, originalul digital al fiecărui certificat este accesibil solicitantului pe întreaga durată a termenului de valabilitate a acestuia prin scanarea codului prenotat, asigurând, concomitent, și reutilizabilitatea rezultatului prestării serviciului public.

Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării dispun de posibilitatea solicitării cazierului atât prin intermediul MDOC, cât și online (cu livrarea internațională la locul indicat) prin intermediul platformelor autorizate:

https://servicii.gov.md/ro/organization/STI

https://eservicii.gov.md/mai/sti

 • pentru cetățeanul Republicii Moldova - un act de identitate valabil moldovenesc (pașaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară)).
 • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz).
 • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar emis de Republica Moldova.
 • cazierul judiciar poate fi eliberat în limba polonă, română sau engleză, la solicitare.
 • pentru solicitarea cazierului judiciar este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul.
 • cazierul se emite de Ambasadă după verificarea informației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 • cazierul judiciar eliberat de Ambasadă nu necesită legalizare. Acest tip de document este recunoscut de către autoritățile din statul de reședință
 • cazierul judiciar este valabil 90 zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.
 • Ambasada poate transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei doar la efectuarea unei comenzi individuale prin serviciul de curierat polonez.