Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Certificat de capacitate matrimonială

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

 • în termen de 30 zile 31 euro
 • în termen de 45 zile 42 euro
Certificatul privind capacitatea matrimonială reprezintă documentul de stare civilă multilingv care confirmă dreptul cetățeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în conformitate cu cadrul normativ al Republicii Moldova (exprimând dovada lipsei impedimentelor la căsătorie).
Căsătoria între doi cetățeni moldoveni:
Pentru solicitarea actului indicat în această rubrică cetățeanul Republicii Moldova va prezenta:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie al cetățeanului moldovean;
 • certificat de divorț moldovenesc eliberat pe numele solicitantului sau certificat de deces moldovenesc al soț/soției, după caz;
 • copia pașaportului viitorului soț (doar pagina cu fotografia) sau copie simplă după buletinul de identitate moldovenesc;
Căsătoria cu un cetățean străin , se va prezenta:
 • cererea completată și semnată;
 • copiile de pe actele de identitate valabile ale viitorilor soți (buletin de identitate sau pașaport) fără traducere și Apostila;
 • certificatul de stare civilă al cetățeanului străin cu Apostilă și tradus în limba română cu Apostilă.
 • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite Ambasadei.
 • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la oficiul poștal sau bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar.
 • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare.
 • Ambasada poate transmite actul la adresa de domiciliu al persoanei doar la efectuarea unei comenzi individuale prin serviciul de curierat polonez.
 • Actul indicat în această rubrică se poate perfecta în timp redus (de la câteva ore la câteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial.