Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Cadrul juridic bilateral

Republica Polonia este membru al Uniunii Europene din anul 2004, respectiv activitatea de comerț între Republica Moldova și Polonia se desfășoară în limitele prevederilor Acordului de Asociere/DCFTA. Astfel, toate avantajele (liberalizarea comerțului la majoritatea grupurilor de produse) și dezavantajele (interdicția exportului produselor de origine animală) care decurg din DCFTA, sunt valabile și în cazul Poloniei.

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) este parte a acordului între UE și Republica Moldova care urmărește o relație comercială preferențială, bazată pe condiții mutual avantajoase, acordând fiecărei din părți un acces mai bun pe piață, decât ce este oferit altor parteneri de comerț. Acordul de Liber Schimb urmărește eliminarea taxelor vamale de import (și export, daca există) în comerțul produselor între aceste părți.

Pentru a afla mai multe despre DCFTA, vezi Ghidul acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător, care poate fi accesat la unul din linkurile de mai jos:

Ghidul acordului de liber schimb cu UE

Suplimentar la Acordul de Asociere, Republica Moldova a semnat de-a lungul anilor cca 45 de acorduri bilaterale ce reglementează diverse domenii de activitate (politic, comercial-economic, financiar, transport, securităţii sociale, sănătăţii şi ştiinţelor medicale), printre care și o serie de acorduri menite să contribuie la dezvoltarea relaţiilor comercial-economice:

  • Convenţie între Republica Moldova şi Republica Polonă privind evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale (1994);

  • Acord între Republica Moldova şi Republica Polonă privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (1994);

  • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea economică (2006);

  • Memorandum de cooperare între Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Agenţia pentru Dezvoltare a Antreprenoriatului a Republicii Polonia (2008);

  • Acord de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi Camera Națională de Comerț a Poloniei ş.a.