Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Polonă

A A A

Aprobarea Programului de Reformă Economică 2024-2026

Publicat:Wed, 17/01/2024 - 11:41

În contextul participării Republicii Moldova pentru prima dată la exercițiul anual de analiză economică și financiară pentru țările candidate la Uniunea Europeană, pe 15 ianuarie 2024, a fost aprobat Programul de Reformă Economică 2024-2026 (PRE). Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor, care reprezintă coordonatorul național al PRE, cu sprijinul Băncii Naționale a Moldovei, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Biroului Național de Statistică.
 
Programul de Reformă Economică are drept scop pregătirea Republicii Moldova pentru viitoarea participare la coordonarea și guvernanța politicii economice a UE. De asemenea, documentul propune îmbunătățirea reformelor structurale pentru susținerea stabilității macroeconomice, stimularea competitivității, încurajarea condițiilor pentru o creștere incluzivă și crearea locurilor de muncă.
 
Programul de Reformă Economică constituie un instrument similar cu Semestrul European pentru Statele Membre ale UE, obiectivul căruia reflectă supravegherea și coordonarea politicilor bugetare, fiscale, economice, sociale, precum și monitorizarea evoluției naționale în aceste sectoare prin prisma procesului de aderare la Uniunea Europeană.
 
Participarea Republicii Moldova în cadrul Programelor de Reformă Economică este esențială pentru progresul în procesul de aderare la UE, în mod particular pentru a răspunde criteriilor economice de la Copenhaga, și anume, o economie de piață funcțională, capacitatea de a face față presiunii concurențiale și a forțelor de piață ale Uniunii. 
 
Documentul publicat este disponibil la următorul link: ECONOMIC REFORM PROGRAMME 2024-2026 (gov.md).